Certificat energetic Bucureşti & România la HAINTZ CONSULTING

Societatea Haintz Consulting prestează servicii de audit energetic şi de certificare energetică a clădirilor şi instalaţiilor aferente. Sub brand-ul Haintz sunt prestate serviciile sus-menţionate începând cu anul 2005. Experienţa îndelungată în domeniul evaluării energetice garantează, în cadrul societăţii noastre, profesionalism şi servicii de înaltă calitate (a se consulta portofoliul de lucrări de audit energetic şi certificare Haintz Consulting). Membrii societăţii noastre care întocmesc certificate de performanţă energetică sunt auditori energetici Gradul I, cel mai înalt grad pentru profesia în cauză. Un certificat energetic Bucureşti este întocmit de către auditorii energetici care aparţin colectivului societăţii noastre.

Preţul unui certificat energetic variază în funcţie de complexitatea lucrării de evaluare energetică. Se pot acorda discount-uri pentru un pachet de certificate de performanţă energetică. Cererile de ofertă se depun pe e-mail la adresa office@haintz.ro, sau se trimit prin fax la numărul 021.346.46.60. Datele de contact complete ale societăţii noastre le găsiţi la pagina de Contact.

Cine elaborează certificatele de performanţă energetică?

Certificatele de performanţă energetică sunt întocmite fie de auditori energetici Gradul I, fie de auditori energetici Gradul II. Auditorii energetici, atât Gradul I, cât şi Gradul II, au obligaţia înscrierii datelor de identificare a documentelor întocmite, respectiv a certificatelor şi rapoartelor de audit energetic, precum şi a rapoartelor de inspecţie a sistemelor de încălzire/climatizare, după caz, în registrul propriu de evidenţă a activităţii. De asemenea, auditorii energetici de ambele graduri, au obligaţia de a transmite certificatele în format electronic, la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în termen de maximum 30 de zile de la data întocmirii certificatelor.

Auditori energetici Gradul I & HAINTZ CONSULTING

Colectivul societăţii noastre este alcătuit de auditori energetici de Gradul I, cu o experienţă îndelungată în elaborarea certificatelor de performanţă energetică.

Auditorii energetici Gradul I sunt autorizaţi să elaboreze certificate pentru toate categoriile de clădiri, care se construiesc, sunt vândute sau închiriate, după cum urmează:

a) locuinţe unifamiliale;
b) blocuri de locuinţe;
c) birouri;
d) clădiri de învăţământ;
e) spitale;
f) hoteluri şi restaurante;
g) săli de sport;
h) clădiri pentru servicii de comerţ;
i) alte tipuri de clădiri consumatoare de energie.

Auditori energetici Gradul II

Auditorii energetici Gradul II sunt îndreptăţiţi să elaboreze certificate de performanţă energetică doar pentru clădirile unifamiliale şi apartamentele din blocurile de locuinţe, în măsura în care acestea se construiesc, sunt vândute sau sunt închiriate.

Un auditor energetic Gradul II nu este autorizat să întocmească certificate energetice pentru toate tipurile de clădiri, cum era cazul auditorilor energetici Gradul I. Invers, un auditor energetic Gradul I poate întocmi certificate care intră în aria de acoperire a auditorilor energetici Gradul II, la care se adaugă şi celelalte tipuri de clădiri.

Care este scopul unui certificat energetic?

Societatea noastră prestează servicii de evaluare energetică pe toată suprafaţa României, inclusiv în Bucureşti şi Ilfov.

Certificatul de performanţă energetică este obligatoriu pentru clădiri şi pentru instalaţiile aferente. , Pe termen lung, din punct de vedere social, scopul unei evaluări energetice este îmbunătăţirea performanţei energetice a clădirilor şi instalaţiilor aferente. Pentru aceasta trebuie avute în vedere următoarele caracteristici:

  • condiţiile climatice exterioare şi de amplasament ale clădirii şi instalaţiilor aferente, care sunt vizate în procesul de evaluare energetică;
  • cerinţele şi condiţiile de confort interior;
  • punctul de vedere economic pentru un nivel optim al costurilor datorate performanţei energetice a clădirii;
  • ameliorarea aspectului urbanistic.

Un certificat energetic Bucureşti nu reprezintă un simplu act prin care sunt aduse la cunoştinţă anumite caracteristici ale imobilului. Certificatul energetic reprezintă calculul unei situaţii care se răsfrânge asupra cetăţenilor, societăţii şi mediului înconjurător. Informarea corectă a proprietarilorşi administratorilor clădirilor prin certificatul de performanţă energetică şi luarea de măsuri în vederea îmbunătăţirii performanţei energetice poate avea un impact major pentru tot ceea ce intră în sfera conceptului de societate civilizată și organizată.

Ce cuprinde un certificat energetic Bucureşti?

certificare-energetica-auditCertificatele de performanţă energetică întocmite pentru clădiri sau unităţi de clădiri aflate fie în Bucureşti, fie în alte oraşe/ localităţi ale României trebuie să cuprindă datele cu privire la consumurile de energie în clădiri şi, eventual, recomandări de reducere a consumurilor de energie ale clădirii.

Datele cu privire la consumurile de energie

Certificatul de performanţă energetică ia forma unui document prestabilit, autorizat de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi este conform legii în vigoare. Certificatul este valabil pentru toate proprietăţile certificate aflate pe teritoriul României, inclusiv Bucureşti.

După cum a fost indicat deja, certificatul avut în vedere trebuie să cuprindă, în primul rând şi cel mai important, ansamblul lucrurilor cunoscute, care stau la baza unui raţionament şi unei cercetări întocmite de către auditorul energetic şi / sau expertul tehnic. În baza acestor trăsături fundamentale ale certificatului, performanţa energetică a clădirii sau a unităţii de clădire este exprimată, în general, prin următorii indicatori de performanţă:

  1. clasa energetică;
  2. consumul total specific de energie;
  3. indicele de emisii echivalent CO2.

Recomandări anexate certificatului de performanţă energetică

Certificatul energetic Bucureşti (şi nu numai), poate cuprinde, pe lângă cele enumerate anterior, şi recomandări de reducere a consumurilor de energie ale clădirii şi / sau estimarea economiei de energie. Aceste recomandări trebuie să fie anexate certificatului de către auditorul energetic, ele neaparţinând certificatului propriu-zis.

Reducerea consumurilor de energie ale clădirii

În anexa certificatului energetic, auditorul poate indica astfel de recomandări atunci când consideră că este necesar. Sunt exceptate recomandările în cazul în care auditorul energetic consideră că nu există potenţial de reducere semnificativă al consumurilor de energie prin confruntarea cu cerinţele minime de performanţă energetică în vigoare la data întocmirii certificatului.

Estimarea economiei de energie

În afară de recomandările cu privire la consumurile de energie, auditorul energetic poate indica în anexa certificatului energetic indici privitori la estimarea economiei de energie prin realizarea lucrărilor de creştere a performanţei energetice a clădirii.

Cum se defineşte un certificat de performanţă energetică?

Un certificat de performanţă energetică se defineşte ca fiind un act oficial întocmit de către un auditor energetic autorizat, a cărui concluzie indică performanţa energetică a unei clădiri.

Certificatul energetic trebuie să fie întocmit conform metodologiei de calcul al performanţei energetice a clădirilor şi instalaţiilor aferente, în acord cu cerinţele legii în vigoare. Auditorul energetic exprimă în acest certificat totalitatea datelor cu privire la consumurile de energie în clădiri. De asemenea, în funcţie de caz, în cadrul certificatului, auditorul poate recomanda modalităţi de reducere a consumurilor de energie.

Un certificat energetic Bucureşti nu reprezintă un simplu act prin care sunt aduse la cunoştinţă anumite caracteristici ale imobilului. Certificatul energetic reprezintă calculul unei situaţii care se răsfrânge asupra cetăţenilor, societăţii şi mediului înconjurător. Informarea corectă a proprietarilorşi administratorilor clădirilor prin certificatul de performanţă energetică şi luarea de măsuri în vederea îmbunătăţirii performanţei energetice poate avea un impact major pentru tot ceea ce intră în sfera conceptului de societate civilizată, organizată statal.

Certificat energetic Bucureşti & România la HAINTZ CONSULTING
5 (100%) 1 vote