Evaluare Bunuri Mobile

Servicii care vizeaza evaluarea bunurilor mobile

Evaluarea bunurilor mobile reprezinta un serviciu profesional, o activitate realizata de o echipa de specialisti cu pregatire in domeniul evaluarii bunurilor mobile. Activitatea de evaluare  este condusa de un expert evaluator, membru ANEVAR, evaluator de bunuri mobile.

5-240

1-240

Bunuri mobile:

Bunurile mobile sunt  bunurile corporale şi necorporale caracterizate prin mobilitatea lor. Conform art. 539 din Noul Cod Civil român, bunurile mobile sunt definite astfel: „Bunurile pe care legea nu le consideră imobile sunt bunuri mobile.”
Exemple de bunuri mobile, care sunt solicitate a fi evaluate mai frecvent, sunt:

 •  maşini, utilaje, echipamente, mijloace de transport;
 •  stocuri de materii prime, materiale;
 •  obiecte de inventar;
 •  mobilier, colecţii;
 • licenţe, brevete de invenţii şi alte active necorporale identificabile şi care pot să fie tranzacţionate în mod individual.

Rapoartele de evaluare de bunuri mobile sunt adresate actionarilor, investitorilor, personalului angajat al intreprinderii, creditorilor, institutiilor statului.

4-240
2-240

Procesul de evaluare a bunurilor mobile

 1. Inspectia, identificare bunurilor,  culegerea informatiilor necesare evaluarii;
 2. Aprecierea fezabiltiatii transferului de proprietate, respectiv dreptul de proprietate;
 3. Aplicarea metodologiei de evaluare.

Transmiterea raportului de evaluare, comunicarea valorii

Valorile estimate în cadrul procesului de evaluare vor fi comunicate la data raportului de evaluare, odată cu transmiterea acestuia în formă tipărită.
Nu vor fi comunicate valori estimative la data inspecţiei sau în stadii incipiente ale procesului de evaluare.
Ne rezervăm dreptul de a refuza solicitările de estimări de valoare în afara raportului de evaluare şi a termenilor prevăzuţi în contractul de prestări servicii.

Tipuri de evaluare auto – bunuri mobile

 • Evaluare auto
 • Evaluare autovehicule
 • Evaluare autoturisme
 • Evaluare autoutilitare
 • Evaluare automobile
 • Evaluare utilaje

Preţurile acestor servicii de evaluare sunt detaliate pe pagina de Tarife evaluare auto.
Tarifele percepute pentru întocmirea rapoartelor de evaluare pentru bunurile mobile din categoria echipamentelor complexe sau a liniilor tehnologice, vor fi comunicate dupa ce au fost recepţionate urmatoarele: localizarea bunurilor, numărul/cantităţile, tipuri şi modele şi eventual după ce au fost realizate inspecţii preliminare de către inginerii evaluatori ai societăţii Haintz Consulting.

Evaluare bunuri mobile în cadrul Haintz Consulting SRL

Experţii evaluatori de bunuri mobile din cadrul societăţii Haintz Consulting SRL întocmesc rapoarte de evaluare pentru toate tipurile de bunuri mobile.

Fiecare bun mobil va fi inspectat de către un expert evaluator auto / de bunuri mobile din cadrul societăţii noastre.

Experţi evaluatori autorizaţi – Ingineri specialişti

badge-evaluatori-anevar-HCInspectarea şi evaluarea bunurilor mobile va fi efectuata intotdeauna de catre ingineri autorizati EBM. Pentru bunurile mobile cu grad ridicat de complexitate este necesara transmiterea către experţii evaluatori ingineri a documentaţiei tehnice anterior datei inspecţiei.

Susţinem efectuarea evaluărilor de bunuri mobile de către ingineri deoarece aceşti specialişti au pregătirea necesără pentru citirea documentaţiei tehnice şi identificarea corectă a subsistemelor şi subansamblelor bunurilor mobile evaluare.

Evaluare Bunuri Mobile
5 (100%) 55 votes