Standarde de evaluare IVS 2012

Flux de numerar net la dispoziţia firmei (Free Cash Flows to Firm)

September 24, 2012

Flux de numerar net la dispoziţia firmei (Free Cash Flows to Firm)

Flux de numerar net la dispoziţia firmei (Free Cash Flows to Firm) Fluxul de numerar net la dispoziţia firmei reprezintă fluxurile de numerar disponibile pentru recompensarea […]
September 24, 2012

Flux de numerar net la dispoziţia acţionarilor (Free Cash Flows to Equity)

Flux de numerar net la dispoziţia acţionarilor (Free Cash Flows to Equity) Fluxurile de numerar net la dispoziţia acţionarilor (Free Cash Flows to Equity) reprezintă acele […]
September 24, 2012

Contract de închiriere (Lease)

Contract de închiriere (Lease) Contractul de închiriere reprezintă un contract prin care un locator acordă unui chiriaş un drept de utilizare a unui activ pe o […]
September 24, 2012

Active imobilizate (Non-Current Assets)

Active imobilizate (Non-Current Assets) Active imobilizate  reprezinta acele active care sunt deţinute pe termen lung de către o întreprindere în scopul utilizării în producţia de bunuri […]