Standarde de evaluare 2007

GN7 – 5.0 Instrucţiuni de aplicare

March 9, 2012

GN7 – 5.0 Instrucţiuni de aplicare

GN7 – 5.0 Instrucţiuni de aplicare 5.1 În discuţia cu un client sau cu un potenţial client, asupra unor elemente care ţin de evaluarea proprietăţii, când […]
March 9, 2012

GN7 – 4.0 Relaţia cu Standardele de Contabilitate

GN7 – 4.0 Relaţia cu Standardele de Contabilitate 4.1 Expresiile valoare de piaţă şi valoare justă pot să nu fie identice. (A se vedea Standardele Internaţionale […]
March 9, 2012

GN7 – 3.0 Definiţii

GN7 – 3.0 Definiţii 3.1 Substanţe periculoase sau toxice, în contextul acestui GN, înseamnă materiale specifice care, prin prezenţa sau proximitatea lor, pot avea efect dăunător […]
March 9, 2012

GN7 – 2.0 Arie de aplicabilitate

GN7 – 2.0 Arie de aplicabilitate 2.1 Acest GN se aplică tuturor evaluărilor de imobilizări corporale. Prevederile  speciale ale acestui GN vor fi luate în considerare […]