Codul fiscal 2010

Codul fiscal 2010,
Legea 571/2003 coroborată cu HG 44/2004 privind
Codul fiscal cu normele metodologice de aplicare
Ultima actualizare: conform cu OUG 87 din 29 septembrie 2010

March 9, 2012

ART. 255 Plata impozitului

ART. 255 Plata impozitului (1) Impozitul/taxa pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. (2) […]
March 9, 2012

CAP. 1 Dispoziţii generale

CAP. 1 Dispoziţii generale ART. 247 Definiţii În înţelesul prezentului titlu, expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) rangul unei localităţi – rangul atribuit unei […]
February 3, 2011

ART. 256 Norme metodologice

ART. 256 Norme metodologice 73. (1) Impozitul pe teren se datorează bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale unde este situat terenul. (2) Contribuabili, în cazul impozitului pe […]
February 3, 2011

ART. 257 Norme metodologice

Norme metodologice: Art.257 Codul fiscal 2010 -CAP. 3 Impozitul şi taxa pe teren Art.257 – Scutiri – Norme metodologice 77. (1) Prin sintagma suprafaţa de teren […]