Evaluarea terenurilor parcelate şi pregătite pentru dezvoltare

Evaluarea terenurilor parcelate si pregatite pentru dezvoltare

Subdivision Valuation – Don M. Emerson, Jr., MAI, SRA

 

Aceasta carte ofera o imagine de ansamblu asupra metodologiei de evaluare a terenurilor parcelate si pregatite pentru dezvoltare (subdiviziuni*) rezidentiala uni-familiala, si prezinta care sunt caile adecvate de evaluare a dezvoltarilor propuse precum si erorile ce ar trebui evitate si care se regasesc in mod curent in rapoartele de evaluare a terenurilor parcelabile.
Subiectele specifice dezvoltate in carte includ:

  • piata, vecinatatea, amplasamentul si analiza amenajarilor;
  • conceptele de profit, planificare, rentabilitate si actualizare;
  • cea mai buna utilizare;
  • cele trei abordari in evaluare;

O varietate de studii de caz sunt prezentate pe parcursul cartii pentru a ilustra aplicarea metodologiei de evaluare prin parcelare si dezvoltare.

* Subdiviziune – o suprafata de teren care a fost impartita in parti mai mici (numite parcele), de obicei, in scopul de a construi locuinte care vor fi vandute individual.

 

 

CUPRINS

Despre autor

Multumiri

Cuvant inainte

Introducere

 

Capitolul 1 Generalitati

Introducere

Definitia terenurilor parcelate si pregatite pentru dezvoltare

Fazele parcelarii si dezvoltarii

Terminologia parcelarii si dezvoltarii si evaluarea pe premisa vanzarii

globale

Neconformitati depistate in evaluarea subdiviziunilor

Procesul de evaluare

Consideratii USPAP si problemele industriei creditarii

Etapele procesului de evaluare

 

Capitolul 2 Analiza pietei

Introducere

Absorbtia pe piata si cea mai buna utilizare

Procesul de analiza a pietei in sase etape

Nivelele analizei de piata

Selectarea nivelului adecvat de analiza

Analiza de piata in evaluare si raportare

Argumentarea masurarii absorbtiei pe piata

Studiu de caz Mill Pond: Estimarea absorbtiei pe piata

 

Capitolul 3 Analiza ariei de piata si a vecinatatii

Introducere

Relatia intre analiza de piata si procesul de evaluare

Definitia ariei de piata

Factori economici si legislativi

Caracteristici ale dezvoltarilor imobiliare uni-familiale

Localizarea si corelatia timp – distanta

Concluzii si raportare

 

Capitolul 4 Analiza amplasamentului si a amenajarilor sale

Introducere

Relatia cu analiza de piata si procesul de evaluare

Consideratii despre teren

Analiza amenajarilor

Conceptele de marketing si de pret

Concluzii

 

Capitolul 5 Cea mai buna utilizare

Introducere

Rolul analizei de piata in stabilirea celei mai bune utilizari

Aplicarea celor patru criterii ale CMBU

Cea mai buna utilizare a dezvoltarilor existente

Cea mai buna utilizare a dezvoltarilor propuse

 

Capitolul 6 Conceptele de profit si planificare

Introducere

Planificare si profit

Puncte de referinta in estimarea valorii

Puncte de referinta in estimarea valorii pentru clientii creditarii

Valoarea terenului brut prin analiza parcelarii si dezvoltarii


Capitolul 6 Abordarea prin venit

Introducere

Generalitati privind planificarea

Aplicarea abordarii prin venit

Studiu de caz – Mill Pond

Estimarea valorii unei singure parcele

Perioada de absorbtie pe piata

Costurile de detinere si vanzare

Abordarea prin venit – Mill Pond


Capitolul 8 Abordarea prin cost

Introducere

Generalitati privind planificarea

Aplicarea abordarii prin cost

Valoarea terenului – Mill Pond

Valoarea amenajarilor terenului

Valoarea pe premisa vanzarii globale vs. valoarea pe premisa vanzarii individuale prin abordarea prin cost

Alte probleme legate de abordarea prin cost

Evaluarea suprafetelor comune de teren

 

Capitolul 9 Abordarea prin piata

Introducere

Aplicarea abordarii prin piata

Concluzia asupra valorii – Mill Pond

 

Capitolul 10 Rentabilitate, profit si actualizare

Conceptele de profit si de planificare a dezvoltarii si parcelarii

Extractia ratei de actualizare: Studiu de caz Madison Square

 

Capitolul 11 Valoarea terenului estimata prin metoda parcelarii si dezvoltarii

Generalitati

Conceptele planificarii

Aplicarea abordarii prin venit: Studiu de caz Parc View

Anexe Intrebari frecvente cu privire la Residential Tract Development

Lending Memorandum.

Glosar

Evaluarea terenurilor parcelate şi pregătite pentru dezvoltare
5 (100%) 1 vote