Appraising Industrial Properties – Evaluarea proprietatilor industriale

Biblioteca ANEVAR

 

Appraising Industrial Properties – Michael D. McKinley, John A. Simpson, MAI at al.

Evaluarea proprietatilor industriale

Appraising Industrial Properties este o aparitie editoriala importanta in cadrul literaturii de specialitate din domeniul evaluarilor si reprezinta rezultatul eforturilor combinate ale mai multor experti evaluatori si specialisti. Aceasta carte reprezinta un studiu aprofundat al diferitilor factori pe care un evaluator trebuie sa-i ia in considerare atunci cand evalueaza o proprietate imobiliara industriala. Subiecte de importanta deosebita pentru evaluarea proprietatii industriale includ:

  • cea mai buna utilizare;
  • problemele de mediu legate de procesele industriale;
  • aspecte juridice, cum ar fi amenajarea teritoriului si exproprierea;
  • impozitarea bunurilor imobile;
  • impactul reglementarilor legislative, cum ar fi reducerea impozitelor si crearea zonele economice libere pe piata concurentiala.

Ultimele capitole prezinta o serie de proprietati imobiliare specializate:

  • proprietati utilizate pentru depozitare, cum ar fi silozurile de cereale si depozitele;
  • proprietati utilizate pentru distributie si transport, cum ar fi centrele de distributie si terminalele pentru tiruri;
  • proprietati utilizate pentru productie, cum ar fi fabricile de prelucrare a produselor alimentare;
  • proprietati industriale ultra-moderne, cum ar fi proprietatile high-tech specializate pentru productie si proprietatile din industria telecomunicatiilor.

 

CUPRINS

Cuvant inainte

Multumiri

Despre autori

INTRODUCERE Proprietatea imobiliara industriala in secolul XXI

SECTIUNEA I Principii de baza ale proprietatii industriale

CAPITOLUL 1 Activitatea de evaluare a proprietatii industriale

CAPITOLUL 2 Analiza amplasamentului si amenajarilor industriale

SECTIUNEA II Fundamentele evaluarii

CAPITOLUL 3 Analiza de piata, studiile de fezabilitate si cea mai buna utilizare

CAPITOLUL 4 Problemele de mediu in evaluarea proprietatii imobiliare industriale

CAPITOLUL 5 Evaluarea terenului utilizat in scop industrial

CAPITOLUL 6 Aplicarea celor trei abordari in evaluare

CAPITOLUL 7 Evaluarea unei proprietati industriale: Studiu de caz

SECTIUNEA III Tipuri de proprietati industriale specializate

CAPITOLUL 8 Evaluarea proprietatilor industriale specializate fara utilizarea comparabilelor

Proprietati specializate pentru depozitare si distributie

CAPITOLUL 9 Centre de distributie a produselor

CAPITOLUL 10 Silozuri de cereale

CAPITOLUL 11 Spatii de depozitare

CAPITOLUL 12 Terminale pentru tiruri

Proprietati specializate pentru prelucrare si productie

CAPITOLUL 13 Proprietati din industria alimentara

CAPITOLUL 14 Otelarii

Proprietati industriale de tip high-tech

CAPITOLUL 15 Proprietati industriale de tip high-tech

CAPITOLUL 16 Proprietati din industria telecomunicatiilor

ANEXE

Bibliografie

 

Appraising Industrial Properties – Evaluarea proprietatilor industriale