July

Evaluator autorizat ANEVAR
5 (100%) 1 vote

July 11, 2013

Evaluator autorizat ANEVAR

Evaluator autorizat în cadrul Haintz Consulting Un evaluator autorizat este o persoană fizică sau juridică care poate să întocmească rapoarte de evaluare sau reevaluare. Persoanele fizice poartă denumirea de […]
July 10, 2013

Evaluare imobile în cadrul Haintz Consulting

Evaluare imobile – Servicii Prin evaluare imobile se înţelege acţiunea de a evalua şi rezultatul ei, efectuată de către un expert evaluator, a unei proprietăţi imobiliare. În evaluarea […]
July 8, 2013

Evaluatori ANEVAR

Activitatea de evaluare în România se realizează numai de către experţi evaluatori autorizaţi. Rapoartele de evaluare întocmite în cadrul societăţii noastre sunt realizate de către experţi […]
July 4, 2013

Evaluatori auto autorizaţi

Evaluatori auto Haintz Consulting Evaluator auto Membrii experţi evaluatori autorizaţi ai societăţii Haintz Consulting întocmesc rapoarte de evaluare auto şi rapoarte de evaluare de bunuri mobile. […]