February

Randamentul (Yield)
5 (100%) 1 vote

February 1, 2012

Randamentul (Yield)

Definitie Randamentul (Yield) Randamentul (Yield) reprezinta beneficiul generat de o investiţie. Se foloseşte în contextul evaluării proprietăţilor generatoare de venituri. În general se exprimă ca procentaj anual […]
February 1, 2012

Randament la maturitate (Yield to Maturity)

Definitie Randament la maturitate (Yield to Maturity) Randamentul la maturitate reprezinta rata anuală anticipată a rentabilităţii, aferentă unei obligaţiuni, în cazul în care aceasta este deţinută […]
February 1, 2012

Rata de capitalizare (Capitalisation Rate)

Definitie Rată de capitalizare (Capitalisation Rate) Rata de capitalizare reprezinta un beneficiu reprezentat de un venit generat de o investiţie, exprimat sub formă procentuală. VEZI şi: […]
February 1, 2012

Rata de capitalizare terminală (Reversionary Yield)

Definitie Rata de capitalizare terminală (Reversionary Yield) Rata de capitalizare terminală (Reversionary Yield) reprezinta rata de capitalizare anticipată pentru o proprietate imobiliară odată ce este stabilită […]