September

Leasing

September 29, 2010

Leasing

LEASING, operaţiune prin care la o locaţie (închiriere) de echipamente mobiliare sau imobiliare se asociază o eventuală cumpărare, ulterioară, în măsura în care chiria poate fi […]
September 22, 2010

BUNURI IMOBILIARE – Bunuri imobile

BUNURI IMOBILIARE (BUNURI IMOBILE) sunt acele bunuri care nu pot fi deplasate în spaţiu. Alături de bunurile mobiliare (bunuri mobile), formează o clasă specifica determinată după […]
September 22, 2010

Reevaluarea

Reevaluarea REEVALUAREA reprezinta o operaţiune periodică prin care se determină valoarea prezentă a activelor patrimoniale ale unei firme, ca urmare a modificărilor intervenite în timp în […]
September 21, 2010

Deprecirea

DEPRECIEREA reprezinta diminuarea treptata a valorii capitalului fix, survenita in cursul perioadei de funclionare, ca: urmare a uzurii normale si invechirii previzibile. Deprecierea fie refera la consumul […]