July

MDRT – Ministerul Dezvoltarii Regionale si a Turismului

July 27, 2008

MDRT – Ministerul Dezvoltarii Regionale si a Turismului

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, Adresa: Str. Apolodor nr.17, Sector 5, Bucureşti, Cod: 050741 În baza: ● Ordinului MLPTL nr.550/2003, publicat în M.Of. nr.278/21.04.2003, modificat şi […]